Frank Coenegrachts (1969°) is een Belgische kunstschilder met een passie voor representatieve kunst. Met zijn figuratieve schilderijen geeft hij zijn unieke kijk op de menselijke gesteldheid weer. Frank zijn interesse in de mens laat dan ook een sterke indruk na in zijn werk, zoekende naar zowel een visuele alsook een psychologische kracht.  Hij tracht een gevoel van rust en intimiteit te creeren, waardoor er een subtiel geladen realiteit ontstaat.

Frank Coenegrachts zijn kunstopleiding is voornamelijk autodidactisch, waardoor hij na het bestuderen van meerdere schildertechnieken zijn eigen stijl heeft ontwikkeld. Zijn stijl kan omschreven worden als realisme met een infusie van abstractie.  Alle werken zijn geschilderd in olieverf op doek. Door het toepassen van de alla prima techniek (nat in nat) en het snelle penseelwerk, laten de werken een impulsieve indruk na.

Frank Coenegrachts ( 1969° ) is an artist painter based in Belgium. His passion for representational art, especially figurative painting shows its unique window to better understand the human condition.  Frank's interest in the human matter leaves a strong imprint on his paintings and searches for both visual as wel as psychological charge in his work. He is looking for a feeling of quietude and intimacy, creating a subtle laden reality.                                                 

Frank Coenegrachts art education consisted mainly of self-taught by focusing and studying on serveral painting techniques as much as possible. His painting style can be characterized as realism with an infusion of abstraction. All of his artworks are painted in oil on canvas. By painting in the allaprima technique ( wet-on-wet ) and with swifly brushwork, the paintings show a more impulsive display.